sobota, 23. november 2013

 

Kleklji Julijane Tratnik iz Idrije, ki jih je za instalacijo poslala njena vnukinja Metka Fortuna, imajo glavice povsem obrabljene zaradi dolgotrajne in pogoste rabe. Fotografija učenk Čipkarske šole v Žireh leta 1929. Učiteljica klekljanja Irena Benedičič iz Železnikov. / Julijana Tratniks bobbins from Idrija, sent by her granddaughter Metka Fortuna, have heads completely worn out due to prolonged and frequent usePhoto of schoolgirls from Žiri Lace School in 1929. Lace-making teacher Irena Benedičič from Zelezniki.

 

Vljudno vas vabim na odprtje instalacije

Z L A T E   R O K E

v poklon čipkaricam ob 250-letnici ustanovitve čipkarske šole v Ljubljani,
prve čipkarske šole na Slovenskem.

Odprtje bo v četrtek, 28. novembra 2013, ob 18. uri
v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki ulici 15 v Ljubljani.

 


You are kindly invited to the opening of installation

G O L D E N   H A N D S

 in tribute to lace-makers
at occasion of 250th anniversary of establishment lace-making school in Ljubljana,
the first lace-making school in Slovenia


 The opening will be on Thursday, 28th of November 2013 at 18 pm
in the City Museum of Ljubljana, Gosposka Street 15, Ljubljana.
 
 
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar