nedelja, 6. oktober 2013

Slovenski Dunaj in dunajske čipke / Slovene Vienna and Viennese lace

Palača Uranija arhitekta Maksa Fabianija, Trubarjev katekizem, cerkev Sv. Duha arhitekta Jožeta Plečnika in pisatelj Ivan Cankar. / Urania Palace made by architect Maks Fabiani, Trubars Cathecizm, Church of Saint Spirit made by architect Jože Plečnik and writer Ivan Cankar.
 
V soboto in nedeljo, 16. in 17. novembra 2013, vas vabim na izjemno zanimiv izlet na Dunaj, ki bo povsem drugačen od tistih, ki jih običajno ponujajo turistične agencije.
 
Na pot se bomo podali v soboto zjutraj. Odhod in vstopanje na avtobus bomo načrtovali glede na vaše prijave. Po prihodu na Dunaj bomo pod vodstvom izvrstne poznavalke Dunaja gospe Mojce Gaetz raziskovali slovenski Dunaj – obiskali bomo kraje, povezane s slovensko zgodovino in spoznavali Slovence, ki so na Dunaju pustili svoj pečat. Od Primoža Trubarja, katerega Katekizem in Abecednik hrani Narodna (nekoč Dvorna) knjižnica, preko jezikoslovca Jerneja Kopitarja, ki je deloval v njej, čebelarja Antona Janše, ki je bil prvi učitelj čebelarstva na Avstrijskem, pisatelja Ivana Cankarja in pesnika Franceta Prešerna, ki sta na Dunaju študirala, Cankar pa tudi ustvarjal, do arhitektov Jožeta Plečnika, Maksa Fabianija in Borisa Podrecca, ki so soustvarjali podobo avstrijske prestolnice. Dan bomo zaključili s skupno večerjo in druženjem v restavraciji hotela, kjer bomo prenočili.
 
Naslednje jutro bomo po zajtrku odšli na prizorišče 13. dunajskega čipkarskega dneva, kjer si bomo ogledali čudovite mojstrovine dunajskih klekljaric. Ker je lani prireditev zaradi organizacijskih težav odpadla, bo letošnja še bogatejša. Poleg razstave čipk bosta na ogled še razstava klekljev in razstava drugih ročnih del, seveda pa ne bodo manjkali tudi ponudniki čipkarskih pripomočkov in materialov, pri katerih se bomo lahko oskrbeli z vsem potrebnim za lastno čipkarsko ustvarjanje.
 
Pred odhodom domov si bomo v Leopold muzeju ogledali izjemno zanimivo razstavo Kokoška – sam v središču pozornosti, ki skozi fotografije in spremljajoča likovna dela predstavlja enega najpomembnejših avstrijskih umetnikov 20. stoletja, ki je deloval na področju slikarstva in grafike, pa tudi esejistike, dramatike in scenske umetnosti. Domov bomo prispeli v zgodnjih večernih urah.
 
Cena izleta je 132 EUR na osebo pri udeležbi vsaj 45 oseb, oz. 148 EUR pri udeležbi vsaj 30 oseb, in vključuje: avtobusni prevoz, vstopnine po programu, nočitev v hotelu 3* v dvoposteljni sobi, večerjo, zajtrk in organizacijo izleta. Prijave sprejemam do 25. 10. 2013, oz. do zapolnitve prostih mest po telefonu: 01/ 25 66 859, mobilnem telefonu: 041/ 332 664 in na e-naslovu: afrodita.hebar@mat.si.
 
Veselim se ponovnega druženja z vami!
Vaša Afrodita

 
Čipkarske mojstrovine avstrijskih klekljaric, avtoportret Oskarja Kokoške in njegova slika Državne opere. / Lace masterpieces of Austrian bobbin lacemakers, selfportret of Oskar Kokoschka and his painting of State Opera.

On Saturday and Sunday, 16th and 17th November 2013, I invite you to an exceptionally interesting trip to Vienna, which will be quite different from those typically offered by travel agencies.

We will go on the way in the Saturday morning. Departure and bus boarding will be planned depending on your sign-ups. After arriving to Vienna we will investigate Slovene Vienna leaded by an excellent Vienna guide Mrs. Mojca Gaetz – we will visit places associated with Slovene history and learn about Slovenes who left their mark in Vienna. From Slovene protestant reformer Primož Trubar, whos Catechism and Alphabet is in National (formerly Court) Library, by linguist Jernej Kopitar, who worked in it, beekeeper Anton Janša, who was the first teacher of beekeeping in Austria, writer Ivan Cankar and poet France Prešeren, who studied, and Cankar also create their art works in Vienna, to architects Joze Plečnik, Maks Fabiani and Boris Podrecca, who helped establish the image of Austrian capital. We will wrap the day up with a dinner and socialising in the restaurant of the hotel, where we will be accomodated.

The next morning after breakfast we will go to the venue of 13th Vienna Lace Day, where we will visit the beautiful masterpieces of Viennese bobbin lace makers. Since the last year the event was canceled due to organizational problems, this year it will be even richer. Beside the exhibition of lace there will be an exhibition of bobbins and other handicrafts on view also. Of course providers of lace tools and materials will not be missing on the event and there we could be supplied with everything we might need to create our own lace works.
Before leaving home we will visit a Leopold Museum where is an extremely interesting exhibition on the view: Kokoschka – the self in focus, which through photographs and acompanying artworks representing one of the most important Austrian artists of 20th century, who worked in the field of painting and graphics, as well as essay and drama writing and stage designing. We will arrive home in the early evening.

Price of the trip is 132 EUR per person for at least 45 passengers, or 148 EUR for at least 30 passengers and includes: bus transportation, entrance fees according to the program, accommodation in 3* hotel in a double room, dinner, breakfast and trip organization. I accept applications until 25th of October 2013 or to fill vacancies by phone: +386 1 25 66 859, mobile phone: + 386 41 332 664 and e-mail address: afrodita.hebar@mat.si.

I’m looking forward to seeing you!
Yours Afrodita